Manum Coaching Excellence Model®

Per a més detalls:

Fruit de la capacitació constant dels nostres consultors i de l’experiència acumulada en la pràctica del coaching executiu i del comercial, oferim un model de coaching que defineix les diferents passes que marquen un procés efectiu i orientat a resultats.

El Manum Coaching Excellence Model® està dissenyat amb l’objectiu d’orientar als responsables d’equips en el procés de millora constant necessari avui en dia per obtenir bons resultats, transcorrent pel procés de descobriment de la necessitat, projectant les solucions ideals, construint els nous comportaments i triomfant i celebrant els èxits aconseguits.

  • A QUI VA DIRIGIT

  • El Manum Coaching Excellence Model® està dissenyat per a aquelles persones que tenen responsabilitat sobre equips, directius o comercials, i que, dins de les seves funcions, consideren el desenvolupament dels seus col·laboradors como quelcom imprescindible.