Manum Change Management Model®

Per més detalls:

La dinàmica globalitzadora en la que està essent partícip el món empresarial actual està provocant una progressiva ruptura amb el passat. Tots els sectors es veuen forçats a un continu procés d’adaptació per sobreviure en aquestes circumstàncies.

Les empreses necessiten, cada dia més, professionals que siguin capaços de dirigir i gestionar el canvi, de percebre i transmetre les necessitats del mercat i dels clients, de gestionar les seves organitzacions i, per què no, també aconseguir il·lusionar els seus equips.

El Seguiment d’aquest Programa permetrà reflexionar i aprofundir en les eines i tècniques que ha de considerar un professional per escometre aquests nous reptes amb èxit, ajudant-lo en la Facilitació en la Gestió del Canvi en un entorn organitzatiu.