Manum Strategic Facilitation Model®

Per més detalls:

Experiència directiva, dinàmiques de facilitació, mètriques i habilitats posades al servei de l’Alta Direcció, orientades a facilitar un disseny dels reptes estratègics complet, reptador i exportable a la resta de la organització.