Manum Business People Development Model

Business & People

El Model Business People Development (BPD) de Manum Consulting Group contempla les principals àrees necessàries per al desenvolupament del negoci a través de les persones. Des de les àrees més orientades a l’acte de la venda, com són les Habilitats per a la Venda Consultiva, Estratègica i les de Negociació Comercial, com les relacionades amb l’execució tàctica dels plans d’acció en el territori o les eines i pràctiques d’innovació que ens facin realment destacar i diferenciar-nos de la competència. El Model, a més, inclou l’aplicació del Coaching Comercial per maximitzar el potencial de l’equip.

Innovació & Diferenciació

Totes les empreses fan grans esforços dirigits a formar els seus equips en el coneixement tècnic dels seus productes o serveis, orientant-los a destacar les seves característiques i beneficis. Això ja no és suficient. Per marcar la diferència cal incorporar capacitats i habilitats de relació interpersonal, adaptar els nostres comportaments a l’interlocutor, gestionar adequadament les emocions, saber construir missatges persuasius efectius i adoptar l’actitud adequada per incidir en el procés de presa de decisió.

Fes clic als nostres productes
Coaching Comercial
Negociació Comercial
Venda Consultiva
Venda Estaratègica
Gestió del Territori
Per més detalls: