Manum Communication Model®

Per a més detalls:

El Manum Communication Model® ha estat concebut per desenvolupar la comunicació, una competència clau dels professionals, de forma integral des de 3 enfocaments diferents: emoció, raó i personalitat. Millorar les habilitats comunicatives és essencial i crític per a l’èxit de l’individu dins de la seva organització, encara més en el cas d’un directiu, ja que aquesta competència es requereix aproximadament en el 70% del temps en diferents situacions, que en aquest programa plantegem com a mòduls.

  • OBJECTIUS

  • Ser capaç d’establir relacions exitoses amb persones que poden ajudar a assolir objectius personals i professionals.
  • La comunicació afectiva: l’empatia com habilitat clau de socialització.
  • La gestió de conflictes, components racionals i emocionals. Establir una xarxa de contactes apropiada i eficaç per a l’obtenció de resultats excel·lents: networking.
  • A QUI VA DIRIGIT

  • El Manum Communication Model® es dirigeix a qualsevol professional de la organització l’exercici de la qual depèn clarament de la seva capacitat per influir i mobilitzar els altres cap a la consecució de resultats superiors.